Довідник споживача

1. Закріплення контролерів відділу збуту КП “Броваритепловодоенергія” за дільницями

  • Передати показники лічильників води Ви також можете за телефонами: (04594) 6-61-84, 6-61-85, 6-61-86

2. Порядок перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг

(Витяг з “Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення” затверджених постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21 липня 2005 року).

  1. У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі.
    У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов’язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім’я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.
  2. Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов’язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.
  3. Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.
  4. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачів. За результатами повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об’єднання споживачів.
  5. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.
  6. У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта- претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.
  7. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт-претензію і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв’язуються у суді. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.

ВИМОГИ

щодо кількісних і якісних показників послуг та зменшення плати у разі їх відхилення від нормативних

(Додаток до Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведеннязатверджених постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21 липня 2005 року).

Вид послуги

Кількісні і якісні показники Відхилення від показників Допустимий строк відхилення від показників Зменшення плати за надані послуги у разі перевищення допустимого строку відхилення від їх показників Розрахункова одиниця
Централізоване опалення своєчасний початок і закінчення опалювального сезону (протягом трьох діб із середньодобовою температурою 8 град.C) надання послуг з централізованого опалення пізніше встановленого строку або дострокове закінчення опалювального сезону   на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення від показників (у разі оплати послуг щомісяця протягом року враховується те, що місячна плата розподілена на рік) за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках)
безперебійне надання послуг з централізованого опалення протягом усього опалювального сезону перерви у наданні послуг з централізованого опалення 12 годин на добу (один раз на місяць) – ” – – ” –
температура повітря в житлових приміщеннях (за умови їх утеплення) відповідає діючим нормам і правилам – 18 град.C (у наріжних кімнатах – 20 град.C) фактична температура в приміщеннях нижча ніж нормативна 12 годин на добу (один раз на місяць) на 5 відсотків за кожний градус відхилення від 18 град.C до 12 град.C у житлових приміщеннях (у наріжних кімнатах – від 20 град.C до 14 град.C) плати за період відхилення (протягом усього строку відхилення) при температурі в житлових приміщеннях нижче ніж 12 град.C (у наріжних кімнатах – нижче ніж 14 град.C) плата за централізоване опалення не справляється за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об’єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках)
Централізоване постачання холодної води безперебійне або за затвердженим режимом надання послуг протягом року перерви у наданні послуг з централізованого постачання холодної води не більш як 6 годин на добу при цілодобовому водопостачанні та не більш як 30 відсотків загального часу постачання води за графіком (не більше ніж два рази на місяць) на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення на одну особу за місяць
склад і властивості води згідно з державним стандартом на питну воду, вимогами санітарного законодавства та дозволами Держспоживстандарту невідповідність складу і властивостей води державному стандарту на питну воду вимогам санітарного законодавства та дозволам Держспоживстандарту не допускається (або згідно з абзацом першим пункту 7 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630) на 20 відсотків за весь строк невідповідності складу і властивості води на одну особу за місяць або за 1 куб. метр холодної води
Централізоване постачання гарячої води безперебійне або за затвердженим графіком перерви у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води не більш як 6 годин на добу при безперебійному водопостачанні та не більш як 30 відсотків загального часу постачання води за графіком (не більше ніж два рази на місяць) на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення від показників на одну особу за місяць
забезпечення нормативної температури гарячої води у точці розбору не нижче 50 град.C та не вище ніж 75 град.C фактична температура гарячої води у точці розбору не відповідає нормативній не більш як 2 хвилини після відкриття водорозбірного крану при температурі гарячої води понад 50 град.C – плата справляється згідно з установленим тарифом; від 45 град.C до 49 град.C – зменшується на 10 відсотків за весь строк відхилення; від 40 град.C до 44 град.C – плата зменшується на 30 відсотків за весь строк відхилення; нижче ніж 40 град.C – справляється за весь строк відхилення за тарифами на послуги з централізованого постачання холодної води на одну особу за місяць або за 1 куб. метр гарячої води
склад і властивості води згідно з державним стандартом на питну воду, вимогами санітарного законодавства та дозволами Держспоживстандарту невідповідність складу і властивостей води державному стандарту на питну воду, вимогам санітарного законодавства та дозволам Держспожив- стандарту не допускається (або згідно з абзацом першим пункту 7 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630) на 10 відсотків за весь строк невідповідності складу і властивостей води на одну особу за місяць або за 1 куб. метр гарячої води
Водовідведення безперебійне водовідведення перерви у водовідведенні одна доба на місяць на 3,3 відсотка місячної плати за кожну добу перевищення допустимого строку відхилення на одну особу за місяць