ПУБЛІЧНІ ДОГОВОРИ ПРИЄДНАННЯ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ГАРЯЧОЇ ВОДИ

Шановні споживачі комунальний послуг, що надаються КП «Броваритепловодоенергія» !

З  01.05.2021 набрав чинності Закон України від 03.12.2020 № 1060 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» (надалі – Закон № 1060), яким внесені зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про теплопостачання», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»,  «Про житлово-комунальні послуги».

Згідно із змінами, внесеними в Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (надалі – Закон № 2189) передбачено запровадження публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг.

Відповідно до абзацу 3 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2189, договори про надання комунальних послуг, у тому числі із співвласниками багатоквартирних будинків, які не прийняли рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, мають бути укладені виконавцями відповідних комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження типових публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг.

Зміни про затвердження форми публічних договорів набрали чинності 01.10.2021 відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 830 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», від 11.12.2019 № 1182 «Про затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води».

Публічні договори приєднання вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги:

– співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги;

– власники індивідуальних (садибних) житлових будинків не вчинили дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги.

Плата виконавцю комунальної послуги за новим індивідуальним договором про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається з:

1) плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства;

2) плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України.

Плата за абонентське обслуговування – це платіж, який сплачується споживачем та включає в себе витрати  пов’язані з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води і теплової енергії (у разі їх наявності у будівлі споживача), крім випадків, визначених цим Законом № 2189, а також за виконання  інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонентів за індивідуальними договорами (крім обслуговування та  поточного ремонту внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води).

У разі зміни права власності або користування приміщенням, з попереднім власником (користувачем) якого було укладено індивідуальний договір, договір з новим власником (користувачем) вважається укладеним із дня такої зміни.

Звертаємо увагу споживачів, що співвласникам багатоквартирного будинку надається право у будь-який час обрати та змінити модель договірних відносин у разі прийняття ними рішення про обрання моделі договірних відносин у багатоквартирному будинку на загальних зборах та укласти з виконавцем комунальних послуг письмові договори.

Згідно із частиною п’ятою статті 13 Закону №2189, співвласники багатоквартирного будинку можуть прийняти  рішення про обрання (зміну) моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і послуг з постачання та розподілу електричної енергії), повідомити  виконавців комунальних послуг про прийняте рішення за два місяці до запланованої дати укладення договору та укласти нові договори, відповідно до обраної моделі договірних відносин.

Рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги приймається співвласниками відповідно до статті 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (рішення про вибір моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (укладення індивідуального та/або колективного договору про надання комунальної послуги) вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку). Рішення зборів співвласників оформляється протоколом.

Враховуючи вимоги Закону України «Про житлово-комунальні послуги», КП «Броваритепловодоенергія» публікує тексти:

 публічного договору приєднання про надання послуг з постачання теплової енергії;

публічного договору приєднання про надання послуг з постачання гарячої води.