Запит на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом по підприємству
№ 226  від 08.08.2011 року

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію
в усній, письмовій або іншій формі
(поштою, факсом, телефоном,
електронною поштою)

 1. Запит на інформацію подається юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи та фізичною особою до приймальні КП„Броваритепловодоенергія” в письмовій формі, в усній чи письмовій формі під час особистого прийому у директора підприємства або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або за телефоном.
 2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 3. Запит на інформацію повинен містити:
  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату, за умови подання письмового запиту.
 4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка надається в приймальні секретарем-керівника або форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті КП „Броваритепловодоенергія”.
 5. Запит на інформацію може бути поданий особисто до приймальні підприємства щодня, крім вихідних та святкових днів, з 8.00 до 17.00 години, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 години, обідня перерва з 12.00 до 12.45 годин.
 6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 7. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформлює в приймальні секретар-керівника із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.
 8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток  штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.


Скачати форму

 

 

Примітки до додатку 2

 1. Система обліку, що містить інформацію, розпорядником якої являється КП„Броваритепловодоенергія” розміщуються на веб-сайті www.brovteplo.com.ua.
 2. Запит на інформацію може бути поданий:
  • на поштову адресу: 07400, м. Бровари, вул. Грушевського, 3а
  • на електронну адресу: info@brovteplo.com.ua
  • телефоном/факсом: (04594) 4-11-01.
 3. Запит може бути поданий особисто до приймальні підприємства щодня, крім вихідних та святкових днів, з 8.00 до  17.00 години, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45 години, обідня перерва з 12.00 до 12.45 години.
 4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
 5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 6. У разі, коли запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості  харчових  продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних  природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
 7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 8. Інформація на запит надається безоплатно.
 9. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше,  ніж 10 сторінок, про це протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувач із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядком відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом п’яти робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

 1. розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 3. запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до п. 9 цих приміток.

“Про доступ до публічної інформації”, зокрема не зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови письмового запиту).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом по підприємству
№ 226  від 08.08.2011 року

ПОРЯДОК
опрацювання запитів на інформацію на КП„Броваритепловодоенергія”

 1.  Порядок опрацювання запитів на інформацію на КП„Броваритепловодоенергія” визначає порядок розгляду, підготовки та надання відповідей за запитами на інформацію на КП„Броваритепловодоенергія”.
 2. Секретар-керівника у день надходження запиту на інформацію реєструє його та передає його директору на резолюцію. Після повернення запиту із резолюцією директора, секретар-керівника передає його невідкладно  (протягом одного робочого дня) до відповідного відділу або іншого структурного підрозділу підприємства згідно резолюції керівника.
 3. Виконавець готує інформаційний матеріал або проект відповіді на запит протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання запиту.
 4. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує значної кількості даних, строк підготовки  інформаційних матеріалів Виконавцем може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Виконавець повідомляє запитувача про продовження строку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня надходження запиту.
 5. Виконавець протягом п’яти робочих днів готує відповідь запитувачу та передає її секретарю-керівника.
 6. Секретар-керівника надсилає відповідь запитувачу поштою або передає особисто в руки.
 7. Відповідальність за достовірність підготовлених та наданих матеріалів несе Виконавець, який надав інформаційний матеріал.
 8. У разі, коли підприємство не володіє запитуваною інформацією, і не зобов’язано відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, або інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом, запит повертається запитувачу з відповідним роз’ясненням.