Місцеві правила приймання стічних вод

Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Бровари

МІСЦЕВІ ПРАВИЛА

РІШЕННЯ Про встановлення лімітів використання води і водовідведення суб’єктам господарювання міста Бровари на 2020 рік

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від  14.04.2020   №  313

м.Бровари

З метою економного використання водних ресурсів та на підставі нормативних розрахунків підприємств міста, відповідно до статті 19 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, статті 66 Водного кодексу України та керуючись підпунктом 2 пункту б статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет  Броварської міської ради Київської області

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити на 2020 рік ліміти використання води та відведення стічних вод суб’єктам господарювання міста Бровари (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти  на заступника міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків.

 

Міський голова                                                               І.САПОЖКО

 

Додаток

Про встановлення лімітів використання води і водовідведення на 2020р.

Керуючись рішенням Броварської міської Ради,від 14.04.2020р., №313, з метою економного використання водних ресурсів та на підставі нормативних розрахунків підприємств міста, відповідно до статті 19 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, статті 66 Водного кодексу України та керуючись підпунктом 2 пункту б статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет  Броварської міської ради Київської області, затверджені ліміти використання води та відведення стічних вод суб’єктам господарювання міста Бровари (додаються).